Powidoki

Barbara Schabowska i filozof prof. Piotr Nowak dyskutują nad zawartością i społeczną recepcją dzieła Platona „Obrona Sokratesa”.