Powidoki

Prowadzący dyskutują na temat twórczości Platona. Próbują znaleźć odpowiedź na pytanie na czym polega wielkość Platońskiego dzieła? Czy tylko na zawartej tam mądrości, czy jeszcze bardziej na kunszcie pisarskim autora? Czy Platon może b