Powidoki

Prowadzący omawiają książkę Carla Schmitta „Pojęcie polityczności” i usiłują odpowiedzieć na pytania o to czy istotą polityki jest konflikt? Co działacz NSDAP może ważnego powiedzieć człowiekowi XXI wieku?