Powidoki

Barbara Schabowska i profesor Piotr Nowak porozmawiają na temat „Listu do Rzymian” św. Pawła.