Powidoki

W oparciu o dzieła Platona, m.in. „List VII” zastanawiamy się nad tym, czy Sokrates i Chrystus zrewolucjonizowali świat? A także dlaczego cenili wyżej ignorancję niż wiedzę? Barbara Schabowska – Maszenda rozmawia z profesorem Piotre