Powidoki

Traktaty filozoficzne świętego Augustyna są punktem wyjścia do rozmowy o tym: Co robił Stwórca zanim stworzył czas? Czym jest ludzki lament? Dlaczego zdaniem św. Augustyna Bóg trzyma diabła spętanego i kiedy go wypuści?