Portrety wojenne

Zdzisław Pacak-Kuźmirski był więźniem w obozie jenieckim Oflag II C Woldenberg. Zorganizował trzy ucieczki, z których każda była niezmiernie pracochłonna i błyskotliwa. Skuteczna okazała się jednak ta ostatnia. Mając ze sobą zrobione z drewna