Portrety wojenne

Sylwetka ostatniego Ministra Spraw Zagranicznych Drugiej Rzeczpospolitej na tle realiów politycznych przedwojennej Europy. Minister Beck, od września 1939 roku internowany w Rumunii, wspomina wydarzenia, które doprowadziły do II wojny ś