Portrety wojenne

Sylwetka ostatniego Ministra Spraw Zagranicznych Drugiej Rzeczpospolitej na tle realiów politycznych przedwojennej Europy. Minister Beck, od września 1939 roku internowany w Rumunii, wspomina wydarzenia, które doprowadziły do II wojny światowej, a jego samego do śmierci na wygnaniu. Nieuchronność wydarzeń i złudność nadziei staje się widoczna z perspektywy czasu. Perspektywa ta odsłania również miałkość gry politycznej, która prowadzona była 75 lat temu z takim samym upodobaniem jak dziś.