Portrety Wojenne. Kobiety

Władysława Macieszyna (1888-1967) służyła w Legionach Piłsudskiego, była senatorem IV kadencji międzywojennego parlamentu. W czasie II wojny światowej aresztowana przez Gestapo próbowała popełnić samobójstwo. Odratowaną i skazaną na kar