Portrety Wojenne. Kobiety

Szesnastoletnia Halina Szwarc (1923-2002) na ochotnika zgłosiła się do konspiracji. Zaprzysiężona otrzymała zadanie nauczenia się języka niemieckiego i przyjęcia Volkslisty. W pięć miesięcy biegle opanowała język i ukończyła niemieckie liceum z wyr&o