Portrety Wojenne. Kobiety

Halina Szymańska (1906 1989) – żona ostatniego polskiego attaché wojskowego w Berlinie. Po wybuchu II wojny światowej spotyka się z admirałem Wilhelmem Canarisem, szefem Abwehry, członkiem antyhitlerowskiej organizacji Czarna Orkiestra. W wyniku tego spotkania Halina zostaje polsko-brytyjskim szpiegiem MI6. Przekazuje informacje o dacie i planach agresji na Francję, plany zdobycia Malty, napaści na Związek Sowiecki i późniejsze plany walk na froncie wschodnim, ruchów Africa Corps. Bez wątpienia znacząco przyczyniła się do zdobycia przez aliantów przewagi nad Niemcami.