Portrety

Władysław Słowiński, urodzony 14 V 1930 w Sadlnie, polski kompozytor, dyrygent, organizator życia muzycznego. W latach 19501954 studiował kompozycję u T. Szeligowskiego oraz 19511955 dyrygenturę u W. Bierdiajewa i S. Wisłockiego w PWSM w Poznaniu, po