Portrety

Tancerz i baletmistrz, który występować na scenie chciał już od dziecka. Największe sukcesy odniósł w Teatrze Wielkim w Łodzi, gdzie zatańczył główne partie w głośnych spektaklach: „Orfeusz” i „Gajane”. Uczy kolejne pokolenia tancerzy w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku.