Porady świąteczne

Wspólna akcja z Wojskami Obrony Terytorialnej, polegająca na wycięciu choinek z terenu wskazanego Nadleśnictwa. Spakowanie ich i dowóz na miejsce zamieszkania wskazanego kombatanta, który spędza samotnie Święta. Rozmowa z leśnicz