Pomniki historii

Stary Sącz jest miastem staropolskim o średniowiecznej genezie i skali, powiązanym integralnie z zespołem klasztornym Sióstr Klarysek ufundowanym przez księżnę Kingę żonę księcia Bolesława Wstydliwego. Postać św. Kingi w sposób szczeg&o