Pomniki historii

Odwiedzamy jedno z najstarszych, polskich miast – Przemyśl. Zachowany do dnia dzisiejszego układ przestrzenny i zespół zabytkowy Przemyśla jest miejską strukturą przestrzenną o wyjątkowych w skali Polski wartościach zabytkowych przede ws