Pomniki historii

Ten odcinek poświęcony jest wyjątkowemu miastu – Gdańskowi. To jedno z najstarszych miast Polski. Niegdyś królewskie i hanzeatyckie słynęło z tolerancji etnicznej i wyznaniowej. Jak magnes przyciągało znane w Europie nazwiska sam Jan Sebastian Bach starał się o posadę kantora Kościoła Mariackiego. Z miastem związany był też wybitny astronom i matematyk Jan Heweliusz. Przez długi czas Gdańsk był też głównym portem morskim na Bałtyku. Miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku zostało uznane za Pomnik Historii w 1994 roku.