Pomniki historii

Ponad 200 lat historii. Działa od 1792 r. To jedna z najsłynniejszych polskich nekropolii. Leżą tu ludzie zasłużeni dla Polski, m.in. żołnierze powstań narodowych od insurekcji kościuszkowskiej do powstania warszawskiego, działacze niepodległościowi,