Pomniki historii

Serce Krakowa bije na wzgórzu wawelskim. Już od X w. powstawały tutaj pierwsze przedromańskie i romańskie budowle sakralne. Dziś nad miastem góruje imponujący zamek i katedra pod wezwaniem św. Wacława i Stanisława. Udaj się z wizytą do