Pomniki historii

Znajdująca się w Łowiczu katedra jest zabytkiem o szczególnym znaczeniu dla historii i kultury Polski. Świątynię fundowali, a następnie hojnie wyposażali najwięksi dostojnicy w hierarchii kościelnej – arcybiskupi gnieźnieńscy (prymasi od XV w.). Obecna katedra jest nekropolią swoich mecenasów – dwunastu arcybiskupów oraz wielu innych dostojników. W 2012 r. katedra została wpisana na listę Pomników Historii.