Pomniki historii

Znajdująca się w Łowiczu katedra jest zabytkiem o szczególnym znaczeniu dla historii i kultury Polski. Świątynię fundowali, a następnie hojnie wyposażali najwięksi dostojnicy w hierarchii kościelnej – arcybiskupi gnieźnieńscy (prymasi od