Pomniki historii

Według legendy miasto zostało założone przez słowiańską księżniczkę Żagannę, córkę Wandy, a wnuczkę króla Kraka. Historycznie, pierwsza pisemna wzmianka o mieście, pochodzi dokładnie z 23 maja 1202 r. Działalność zakonu kanoników regularnych św. Augustyna odegrała niezwykle istotną rolę w dziejach Żagania. W programie poznajemy niezwykłe opactwo. Żagań – poaugustiański zespół klasztorny, uznany został za Pomnik Historii.