Pomniki historii

Łęknica to miasto w województwie lubuskim, gdzie znajduje się Park Mużakowski – jedyne w sowim rodzaju połączenie natury i sztuki ogrodniczej. Leży nad Nysą Łużycką na terenach Polski i Niemiec. Po zachodniej stronie zlokalizowana jest j