Pomniki historii

Ostrów Lednicki nazywany jest też wyspą władców. To na tej wyspie bowiem rodziła się polska państwowość, najprawdopodobniej tu Mieszko przyjmował chrzest, tu też narodził się pierwszy król Polski. W czasach Mieszka I i Bolesława