Pomniki historii

Ostrów Lednicki nazywany jest też wyspą władców. To na tej wyspie bowiem rodziła się polska państwowość, najprawdopodobniej tu Mieszko przyjmował chrzest, tu też narodził się pierwszy król Polski. W czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego pełnił rolę centrum wczesnopiastowskiej Polski. Do dziś zachowały się tam pozostałości najstarszego w Polsce zespołu preromańskiej architektury pałacowo-sakralnej z X wieku, relikty drewniano-ziemnych wałów obronnych czy umocnień brzegowych.