Pomniki historii

Te Pomniki Historii dzieli ponad pół wieku i prawie 300 kilometrów, ale łączy dokładnie ta sama idea. Żyrardów, XIX-wieczna osada fabryczna, i osiedle robotnicze Nikiszowiec powstały po to, by zatrzymać robotników w miejsc