Pomniki historii

Zamość i Poznań. Okoliczności powstania tych miast są zupełnie różne. Poznań to kolebka państwa polskiego o ponad tysiąc letniej historii. Zamość natomiast to miasto idealne założone od podstaw przez możnego fundatora.