Pomniki historii

Dzięki złożom soli, miasto Bochnia stało się jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych średniowiecznej małopolski. Kopalnia w Wieliczce to dzisiaj zarówno wielowiekowa tradycja jak i nowoczesność, kilkusetletnia historia i podziem