Pomniki historii

Wizjonerski projekt Marksa Berga uznawany jest za jedno z pierwszych w pełni dojrzałych dzieł architektury ekspresjonistycznej. Wrocławska Hala Stulecia to manifest nowoczesności, w którym znajdziemy też antyczne inspiracje i nawiązania do arc