Pomniki historii

Odcinek poświęcony historycznemu zespołowi architektoniczno - urbanistycznemu w Lublinie. Lublin jest jednym z ciekawszych Pomników Historii. Początki miasta sięgają VIII wieku. Chętnie osiedlali się tu kupcy i rzemieślnicy – Rusini, Orm