Pomniki historii

W tym mieście „pachnie” średniowieczem. W Toruniu zachował się do dziś jeden z najcenniejszych i najpiękniejszych średniowiecznych zespołów miejskich w Europie.