Pomniki historii

Była tak cenna, że toczono o nią wojny, a władcy chętnie ustanawiali państwowy monopol na jej uzyskiwanie. W średniowieczu nazywano ją „białym złotem”. Była środkiem płatniczym i symbolem bogactwa. Sól. Pierwsza jej kopalnia powsta