Pomniki historii

Gdy w 1922 roku górny Śląsk przyłączono do Polski, region ten zyskał dużą autonomię. Posiadał własny Sejm niezależny od Sejmu polskiego. W 1923 roku ogłoszono konkurs na budowę jego gmachu – pierwszej budowli o charakterze parlamentarnym