Pomniki historii

Wolność, całość, niepodległość – tymi słowami 24 marca 1794 r. na rynku w Krakowie gen. Tadeusz Kościuszko wezwał do broni mieszkańców miast i wsi. Polsce groził III rozbiór i skreślenie z mapy Europy. Najważniejsza dla Insurekcji