Pomniki historii

Nekropolia pierwszych Piastów i kolebka polskiej państwowości, a w XII wieku także stolica jednoczącego się kraju. Sukces ekonomiczny zapewnił miastu Władysław Jagiełło, nadając mu liczne przywileje. Do dziś w Poznaniu przetrwał etos mieszczań