Pomniki historii

W programie o trzech zabytkach dziedzictwa narodowego: Nysie, górze Świętej Anny i Dusznikach Zdrój. Najbardziej stromy dach na kościele, góra – symbol III powstania śląskiego i najpiękniejsza papiernia, którą odwied