Pomniki historii

Łódź podobnie jak górnicze miasta Zagłębia Ruhry rozwinęła się w wyniku gwałtownego boomu gospodarczego. Wszystko zaczęło się 18 września 1820 roku. Wtedy to Namiestnik Królestwa Polskiego Józef Zajączek ogłosił zarządzeni