Polskie wynalazki

Po ewakuacji w 1939 roku tysiące polskich inżynierów i techników przydzielono do biur konstrukcyjnych, ośrodków badawczych i fabryk aliantów. Najwybitniejsi polscy konstruktorzy samolotów i osprzętu lotniczego, m.in