Polskie wynalazki

W dwuodcinkowym filmie dokumentalnym ukazano sylwetki polskich konstruktorów i inżynierów lotniczych, których wynalazki znalazły szerokie zastosowanie w siłach powietrznych aliantów podczas II wojny światowej oraz wpłynęły