Polskie ślady

Europa Point na Gibraltarze – trudno o bardziej wymowny polski ślad w tym miejscu. Pomnik upamiętniający katastrofę Liberatora z naczelnym wodzem Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysławem Sikorskim. Z jednej strony brama cywilizacji europejskiej i obiektywnie urokliwe miejsce, z drugiej godne i zwracające uwagę upamiętnienie olbrzymiej tragedii, która w dużym stopniu przypieczętowała losy powojennej Polski.