Polskie ślady

Lwowska szkoła matematyczna to być może najbardziej rezonująca w świecie współczesnym grupa polskich naukowców. Ich spotkania, organizowane spontanicznie m.in. w jednej z lwowskich restauracji, skutkowały szeregiem odkryć, których doniosłość ma na nas do dziś ogromny wpływ. Wśród nich byli późniejsi współtwórcy bomby atomowej, czy współczesnej kryptografii. To również okazja, żeby przypomnieć o polskości tego miasta, które z każdym rokiem pięknieje dzięki sukcesywnie wprowadzanym projektom renowacyjnym. Oraz nowej, wyjątkowej, europejskości Lwowa jako miasta ukraińskiego.