Polskie ślady

Państwa bałtyckie potrafią zaskoczyć. Bliscy sąsiedzi i parę godzin jazdy samochodem od nas, a czasami można się poczuć jak na innej planecie. Litwa, Łotwa i Estonia. Bycie niezapisaną kartą – ten sposób podróżowania sprawdza się