Polskie ślady

Podróż po Bukowinie rozpoczynamy w miejscowości Kaczyka, w domu pani Krystyny Cehaniuc. Jest ona źródłem wiedzy o historii tego miejsca i Polaków w nim żyjących. Co tam robią? Jak żyją? Jak od przeszło 200 lat udaje im się zadbać