Polskie Parki Narodowe

O wyjątkowości Kampinoskiego Parku Narodowego świadczą m.in. najlepiej zachowane w Europie Środkowej pasy wydmowe, obszary bagien i torfowisk oraz niezwykłe sosnowe bory. Nie sposób zliczyć bogactwa żyjących w puszczy zwierząt, a także rosnący