Polskie Parki Narodowe

W krajobrazie Wielkopolskiego Parku Narodowego charakterystycznymi elementami są polodowcowe wały (ozy), wzniesienia, pagórki (kemy), głazy narzutowe, rynny, które wypełnia woda 11 jezior. Tereny te w znacznym stopniu są zalesione i wyr