Polskie dziedzictwo

W południowo-zachodniej części Ukrainy, na południe od Lwowa i na północ od granicy z Rumunią leży Chocim. Nazwa miasta nad Dniestrem pochodzi od słowiańskiego słowa „chocień” – pożądany. Miasto odegrało ważną rolę w historii Polski, Turcji, Ukrainy, Mołdawii i Rosji. Nieopodal miasta ulokowano ogromną twierdzę. W roku 1572 pod Chocimiem bronili się przed Turkami Marcin Dobrosołowski oraz Mikołaj Mielecki.