Polskie dziedzictwo

W pierwszym odcinku drugiej serii Stefan Tompson zabierze widzów w fascynującą, historyczną podróż śladami polskiego dziedzictwa po Rydze i Kircholmie, czyli dzisiejszym Salaspils. Łotewska Ryga u ujścia Dźwiny była oknem na Bałtyk wszystkich wschodnich ziem.