Polskie biesiady

Druga muzyczna biesiada to Świętokrzyskie.