Polskie 100 lat

Odcinek opisuje okres planowego wyniszczenia polskiej inteligencji przez okupantów tj. Niemców a następnie Sowietów. Pokazuje instalację nowej władzy w Polsce, aż do upadku reżimu w 1989 roku. Narrator prowadzi widza poprzez fakt