Polskie 100 lat

Rozwiązanie ZSRR, Układu Warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w 1991 roku spowodowało, że jeden biegun polityki światowej przestał istnieć. W nowej sytuacji geopolitycznej określono członkostwo w NATO i strukturach europejskich jako cel