Polskie 100 lat

Emigracja polska w latach 1957 – 1989 w istocie była spowodowana względami politycznymi. Nawet ewidentne motywy ekonomiczne wyjazdu z kraju były przede wszystkim radykalną odmową życia w ustroju komunistycznym i państwie PRL. Głównymi oś