Polskie 100 lat

W grudniu 1970 roku Edward Gierek objął władzę i musiał zmierzyć się zarówno z rozbudzonymi nastrojami społecznymi, nową falą strajków jak i umocnić swoją władzę w PZPR. Społeczny bunt został opanowany poprzez wycofanie się z grudniowej podwyżki cen, złagodzenie napiętych stosunków z Kościołem, przejściową liberalizację w polityce kulturalnej, ułatwienie wyjazdów zagranicznych. Niebagatelną rolę odegrała poprawa sytuacji gospodarczej dzięki zaciągnięciu licznych kredytów zagranicznych. Kwitła „propaganda sukcesu”, podkreślająca, że „Polak potrafi”. Sukces nie trwał długo. Już w '75 roku rozpoczął się ogromny kryzys gospodarczy. W sklepach brakowało wszystkich towarów, a próba wprowadzenia podwyżek cen w '76 roku zakończyła się kolejnym wrzeniem społecznym. W odpowiedzi na represje po czerwcu `76 powstał Komitet Obrony Robotników. Wkrótce potem szereg innych organizacji. W podziemiu wydawano niezależną prasę i zakazane książki. Nadzieją dla Polaków był wybór na papieża kardynała Karola Wojtyły. Po słowach Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, Polska była gotowa na wielką zmianę.